Skip to Content

Molecular Diagnosis Lectures

Nazwa przedmiotu: Techniki diagnostyki molekularnej u ssaków (Molecular diagnosis techniques in mammals) [0501-MDT-DX]
Typ Przedmiotu: Przedmiot do wyboru.
Rok Studiów, kierunek, semestr: III lic oraz I, II, mgr
Liczba punktów, ECTS: 45 (30 h ćw.+ 15 h wykład) Pkt ECTS 3+2/Z
Treści merytoryczne przedmiotu:
Pojęcie diagnostyki molekularnej DNA. Rys historyczny dyscypliny na tle biologii molekularnej, Gen i genom jako źródło informacji dla celów diagnostycznych, Typy mutacji, hierarchia istotności mutacji DNA, Zjawisko polimorfizmu DNA, Metody detekcji mutacji, Przegląd urzędowych i zalecanych testów diagnostycznych, DNA fingerprinting i jego zastosowania w medycynie sądowej, Diagnostyka molekularna DNA w mikrobiologii, Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w medycynie, Nowe kierunki rozwoju diagnostyki DNA.

Molecular Diagnosis Lectures

Molecular Diagnosis Lecture 1

Molecular Diagnosis Lecture 2

Molecular Diagnosis Lecture 3

Molecular Diagnosis Lecture 4

Lecture 4

Molecular Diagnosis Lecture 5

Molecular Diagnosis Lecture 6

Molecular Diagnosis Lecture 7

Molecular Diagnosis Lecture 8

Molecular Diagnosis Lecture 9

Multimedia presentation:

MM PPT 1:

Molecular Diagnosis MM PPT Lecture 1

MM PPT 2:
Molecular Diagnosis MM PPT Lecture 2

MM PPT 3:

MM PPT 4:

MM PPT 5:

MM PPT 6: