Skip to Content

Research Projects

1. NCN OPUS-3, Nr. 2012/05/B/NZ2/01629, pt. "Analiza transkryptomów genomu bos taurus przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania kolejnej generacji". (2013-2016). Role in Project: Project leader and Head of the project
2. Polish Ministry of Science and Higher Education Project: „Granty na granty”- wsparcie w zakresie przygotowania wniosków projektowych do programu szczegółowego "Współpraca" 7- Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013). Project Duration: 2009-2010. Place of work: Laboratory of Functional Genomics (LFG), Institute of General and Molecular Biology (IGMB), Faculty of Biology and Earth Science, Nicolaus Copernicus University (NCU), Toruń. Role in Project: Head of the project Granty na granty Nr 1257/GG7.PR UE/2010/7 entitled: "Increase the multi-disciplinary TRANSLational research EXcellence in POLand". Project evaluated (MNiSW) and ended on 2010.
3. Solicitated project „Nr PBZ-KBN-113/P06/2005” entitled: „Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń.” Project Duration: 2005- 2009. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland. Role in Project: Head of the project task, Nr PBZ-KBN- 113/P06/2005/P05, entitled: „Analiza profilu ekspresji genów związanych z miogenezą w różnych stadiach rozwoju komórek mięśniowych w wybranych rasach bydła zgodnie z procedurą cDNA-AFLP”. Project evaluated (NCBiR) and ended on 2009.
4. Grant Rektorski: "Nr JMR 508B" pod tytułem „Organizacja pracowni genomiki funkcjonalnej”. Project Duration: 2008-2009. Place of work: Laboratory of Functional ul>Genomics (LFG), Institute of General and Molecular Biology (IGMB), Faculty of Biology and Earth Science, Nicolaus Copernicus University (NCU), Toruń. Role in Project: Head of the project, Project evaluated (UMK, Toruń) and ended on 2009.
5. Grant zamawiany (PBZ/KBN/036/P06/2000) "Bovine genome scan and QTL mapping for milk production traits in Polish Black-and-White cattle using selective DNA pooling". Project Duration: 2000- 2004. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland. Role in Project: Chief Investigator of project task. Project evaluated (MNiSW) and ended on 2004.
6. Projekt statutowy UWM. "Prion protein polymorphism in cattle". Project Duration: 2003- 2006. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland.
7.Research project: Nr 5 P06 022 17: KBN 0366/P06/99/17, entitled: "Genetic and breeding aspects of lysozyme gene polymorphism in cattle". Project Duration: 1999-2002. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland.
8. Research project KBN Nr 506D 021 15, entitled: "Genetic and breeding aspects of occurrence of BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency) syndrome in Polish-Black-and-White cattle". Project Duration: 1998-2002. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland.
9. International Polish-German research project (Collaborative partner: Prof. M. Schwerin, Director, FBN Institute, Dummerstorf, Germany) joint project (KBN 118) "Role of immuno-relevant lysozyme in defense from pathogens". Project Duration: 2000- 2001. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland.